Ryds SFK Sportfiskeklubb Fenan startade sin verksamhet i mars månad 1980. Det var ett gäng ungdomar som tyckte mycket om fiske, detta tycke resulterade i en klubb, Ryds Sportfiskeklubb Fenan bildades.   Intresset var stort och mycket snart var medlemsantalet uppe i drygt 60 medlemmar varav hälften är juniorer. Frågan var ständigt, var kan vi vara och utöva vår verksamhet? I början ställde klubbens ungdomsledare Kjell Svensson på Kyrkön upp med lokaler men då vägen mellan Kyrkön och Ryd tycktes lång började sökandet efter en ny lokal mera centralt belägen. Ansökan gjordes till kommunen och alla medlemmarna gjorde sitt yttersta.   Bo och Ann-Carole Andersson i Ryd hörde talas om detta och ställde välvilligt en lokal (garaget) till förfogande. Omedelbart började medlemmarna egenhändigt ställa i ordning. Det snickrades och målades och resultatet visades fram, färgen hade inte ens hunnit torka, ett mycket fint resultat hade uppnåtts.   Men det skall tilläggas att lokalen endast är en tillfällig lösning. Då medlemsantalet ständigt, ökar och ungdomsverksamheten kräver sina utrymme, ställer klubben hela sitt hopp på kommunen.   SFK Fenan var en mycket aktiv klubb där verksamheten, förutom stor ungdomsverksamhet, bl. a. består av egen tillverkning av fiskegrejer och det var en fröjd att se dessa unga grabbar sitta och linda sina egna flugor och drag. Även ett flertal fisketävlingar hade avverkats och i helgen skall ytterligare en förekomma nämligen Klubbmästerskapet.   Klubben hadde ordinarie möten en gång i månaden och ungdomsträffar två gånger i veckan där även lokalen är öppen för alla andra intresserade.   Styrelsen för SFK Fenan:   Ordförande Gunnar Nilsson, Ryd Vice ordförande Sten Nordström, Ryd Kassör Eric Svensson, Ryd Sekreterare Tore Carlsson, Ryd Ungdomsledare Lars Fornander, Ryd, Kjell Svensson, Kyrkön, Lars Göran Persson, Fridafors och Tore Carlsson, Ryd.   Ryds Sportfiskeklubb Fenan hadde  avhållit sitt första årsmöte som var ett välbesökt sådant. Ett trettiotal intresserade medlemmar hade infunnit sig. Några större förändringar i styrelsen blev det inte. Till ordförande valdes Gunnar Nilsson Ryd, vice ordförande Sten Nordström Norraryd, sekreterare Tore Karlsson Ryd, kassör Eric Svensson Ryd, styrelseledamot Kjell Svensson Kyrkön, ungdomsledare Bo och Ann-Cerol Andersson Ryd, Lars Fornander Ryd, Kjell Svensson Kyrkön, Lars Göran Persson Fridafors och Tore Karlsson Ryd.   I årsberättelsen kan hämtas följande: Klubbens motto är att öka fiskeintresset och kamratskapet i Ryd med omnejd för mer givande fritid och tävlingsverksamhet. Klubben som bildades i mars 1980 har även fått medlemskap i Sveriges Fritidsfiskares Riksorganisation, Stor ungdomsverksamhet har bedrivits under det gångna året med 35 sammankomster, Även fiskeläger med övernattning på Hasslö 7-8 juli, pilkresa i Pukaviksbukten, mete efter spätta vid Hällevik, fiske efter gädda vid Tosteberga och sillfiske i Karlshamn har förekommit.   Klubben har anordnat 5 metningstävlingar varav en ingående i Kronobergskuppen. Vidare har en pilktävling från båt genomförts och SFK Fenan har varit representerade vid SM i mete i Stockholm av Olle Nordström samt SM i havsfiske av Lars Fornander. Medlemsantalet har under året uppgått till 62, fördelat på följande, seniorer 27, juniorer 28,damer 7.   Från styrelsen riktas ett särskilt tack till familjen Bo Andersson för upplåtande av klubblokal och till Ryds Sportklubb för lån av lokal till årsmötet. Styrelsen tackar även alla medlemmar för ett fint  utfört arbete och goda resultat under året som gått.                         
SFK Fenan
SFK FENAN bildades i mars 1980
SFK FENANS första årsmöte  1981-01-27

Historik

Ryds SFK Sportfiskeklubb Fenan startade sin verksamhet i mars månad 1980. Det var ett gäng ungdomar som tyckte mycket om fiske, detta tycke resulterade i en klubb, Ryds Sportfiskeklubb Fenan bildades.   Intresset var stort och mycket snart var medlemsantalet uppe i drygt 60 medlemmar varav hälften är juniorer. Frågan var ständigt, var kan vi vara och utöva vår verksamhet? I början ställde klubbens ungdomsledare Kjell Svensson på Kyrkön upp med lokaler men då vägen mellan Kyrkön och Ryd tycktes lång började sökandet efter en ny lokal mera centralt belägen. Ansökan gjordes till kommunen och alla medlemmarna gjorde sitt yttersta.   Bo och Ann-Carole Andersson i Ryd hörde talas om detta och ställde välvilligt en lokal (garaget) till förfogande. Omedelbart började medlemmarna egenhändigt ställa i ordning. Det snickrades och målades och resultatet visades fram, färgen hade inte ens hunnit torka, ett mycket fint resultat hade uppnåtts.   Men det skall tilläggas att lokalen endast är en tillfällig lösning. Då medlemsantalet ständigt, ökar och ungdomsverksamheten kräver sina utrymme, ställer klubben hela sitt hopp på kommunen.   SFK Fenan var en mycket aktiv klubb där verksamheten, förutom stor ungdomsverksamhet, bl. a. består av egen tillverkning av fiskegrejer och det var en fröjd att se dessa unga grabbar sitta och linda sina egna flugor och drag. Även ett flertal fisketävlingar hade avverkats och i helgen skall ytterligare en förekomma nämligen Klubbmästerskapet.   Klubben hadde ordinarie möten en gång i månaden och ungdomsträffar två gånger i veckan där även lokalen är öppen för alla andra intresserade.   Styrelsen för SFK Fenan:   Ordförande Gunnar Nilsson, Ryd Vice ordförande Sten Nordström, Ryd Kassör Eric Svensson, Ryd Sekreterare Tore Carlsson, Ryd Ungdomsledare Lars Fornander, Ryd, Kjell Svensson, Kyrkön, Lars Göran Persson, Fridafors och Tore Carlsson, Ryd.   Ryds Sportfiskeklubb Fenan hadde  avhållit sitt första årsmöte som var ett välbesökt sådant. Ett trettiotal intresserade medlemmar hade infunnit sig. Några större förändringar i styrelsen blev det inte. Till ordförande valdes Gunnar Nilsson Ryd, vice ordförande Sten Nordström Norraryd, sekreterare Tore Karlsson Ryd, kassör Eric Svensson Ryd, styrelseledamot Kjell Svensson Kyrkön, ungdomsledare Bo och Ann-Cerol Andersson Ryd, Lars Fornander Ryd, Kjell Svensson Kyrkön, Lars Göran Persson Fridafors och Tore Karlsson Ryd.   I årsberättelsen kan hämtas följande: Klubbens motto är att öka fiskeintresset och kamratskapet i Ryd med omnejd för mer givande fritid och tävlingsverksamhet. Klubben som bildades i mars 1980 har även fått medlemskap i Sveriges Fritidsfiskares Riksorganisation, Stor ungdomsverksamhet har bedrivits under det gångna året med 35 sammankomster, Även fiskeläger med övernattning på Hasslö 7-8 juli, pilkresa i Pukaviksbukten, mete efter spätta vid Hällevik, fiske efter gädda vid Tosteberga och sillfiske i Karlshamn har förekommit.   Klubben har anordnat 5 metningstävlingar varav en ingående i Kronobergskuppen. Vidare har en pilktävling från båt genomförts och SFK Fenan har varit representerade vid SM i mete i Stockholm av Olle Nordström samt SM i havsfiske av Lars Fornander. Medlemsantalet har under året uppgått till 62, fördelat på följande, seniorer 27, juniorer 28,damer 7.   Från styrelsen riktas ett särskilt tack till familjen Bo Andersson för upplåtande av klubblokal och till Ryds Sportklubb för lån av lokal till årsmötet. Styrelsen tackar även alla medlemmar för ett fint  utfört arbete och goda resultat under året som gått.                         
SFK Fenan
SFK FENAN bildades i mars 1980
SFK FENANS första årsmöte  1981-01-27

Historik